Trivsel Børn og Unge

Trivselsalliancen kæmper for Børn og Unges trivsel

Foreningens formål er at arbejde for et samfund, hvor børn og unge trives, og med muligheden for at barnet, den unge eller familien får den nødvendige hjælp, når der opleves mistrivsel. Vi vil gøre det ved at skabe en folkebevægelse, der involverer borgere, virksomheder, civilsamfund, organisationer, politikere, eksperter og ISÆR BØRN OG UNGE OG DERES FAMILIER.

Vi er borgere, der alle på forskellig vis har berøring med børn og unge, der mistrives.

Antallet af børn og unge, der oplever mistrivsel, er drastisk stigende og hvilket skaber afmægtighed i de ramte familier, dels fordi løsningsmulighederne er komplekse og dels kræver at fag og sektorer samarbejder på tværs.

Trivselsalliancen for Børn og Unge henvender sig til alle, der er optagede af at forandre de vilkår samfundet giver børn og unge.

Trivselsalliancen er i foråret 2024 igang med en udvidelsesproces, hvor vi er i dialog med en lang række organisationer om at tilslutte sig Alliancen. Derfor er vi på vej til at reformulere vores vision og formål. Vi regner med at være klar i sommeren 2024 – også med en opdateret hjemmeside. 

Vil du høre mere – inden hjemmesiden er klar – så skriv til kontakt@trivselsalliancen.dk

“Jeg brænder for børn og unge og deres familier, – et engagement, som der er betydeligt behov for, fra alle gode kræfter.
De systemer, vi har har oprettet til at hjælpe børn og unge familier, er sandet til, af flere årsager.
Politikerne mangler svar på hvad der skal til for at rette op på dette. Derfor er der brug for Trivselsalliancen.”

– Inger

Jeg har et barnebarn på 26 år, som ikke fik den nødvendige afklaring og hjælp, da hun havde brug for det. Efter utallige forsøg på at få en uddannelse uden støtte, sidder hun med en erfaring om, at hun aldrig vil kunne klare sig selv. I perioden har hun fået 3 diagnoser med den erfaring fra det etablerede system, at de ikke kan hjælpe hende.”

– Lisbeth

Jeg engagerer mig i denne sag fordi jeg er en forælder til en ung mand, som har oplevet at miste tidligt i livet og har udfordringer på sin vej. Dete gør det tydeligt for mig, hvor vanskeligt det kan være at få hjælp. Både som ungt menneske og som forælder.”

– Paul

“Ergoterapeutforeningen er med i Trivselsalliancen for børn og unge fordi vi er nødt til komme med nye og alternative løsninger hvis vi vil mistrivslen til livs”

– Ergoterapeutforeningen

“Jeg er mor til drenge med en neurodiversitet og en dreng med motorisk udviklingsforstyrrelse. I vores kamp for at få hjælp til vores drenge, er jeg blevet rystet over, hvor vanskeligt det er at få hjælp i tide og hvor svært det er for instanser at samarbejde på tværs.  Det skal vi gøre noget ved – og det håber jeg vi kan hjælpe med i Trivselsalliancen for Børn og Unge.”

– Lea

“Vi er med i Trivselsalliancen for børn og unge, fordi vi med erfaringen ved, at vi kun i fællesskab, med forskellige perspektiver og fælles kræfter kan finde løsninger.”

– Aarhus Lærerforening