Forskning

Trivselsalliancen for Børn og Unge er tilknyttet en forsker, der dokumenterer aktiviteterne i Trivselsalliancen.
Formålet er at fastholde og beskrive erfaringer og opsamle ny forandringsviden, der opstår i alliancerne med andre partnere og i forældrerådgivningen.