Om os

Trivselsalliancen vil skabe et samfundet hvor alle børn og unge trives – og hvor den nødvendige hjælp er til stede, hvis børn og unge mistrives.

Vi vil gøre det ved at skabe en bevægelse, der involverer borgere, virksomheder, civilsamfund, organisationer, politikere, eksperter og ISÆR BØRN OG UNGE OG DERES FAMILIER.

VI er borgere, der alle på forskellig vis har berøring med børn og unge, der mistrives.

Trivselsalliancen arbejder for et samfund, hvor børn og unge trives, og med muligheden for at barnet, den unge eller familien får den nødvendige hjælp når der opleves mistrivsel. Vores drivkraft er at skabe alliancer og fælles bevægelse mellem alle kræfter i samfundet, der arbejder for børns og unges tryghed og trivsel.