Organisationen

Trivselsalliancen er en netværksorganisering, hvis formål er at fremme den overordnede vision;

At arbejde for et samfund, hvor børn og unge trives, og med muligheden for at barnet, den unge eller familien får den nødvendige hjælp når der opleves mistrivsel.

TA_Organisering.png

I Trivselsalliancen arbejder vi ud fra følgende dogmer:

1. Trivselsalliancen er en bevægelse, der skal være en stærk stemme for børn og unges trivsel.

2. Trivselsalliancens mål er at omsætte viden om børn og unges trivsel til handling.

3. Trivselsalliancen er en del af løsningen og skaber initiativer, der bidrager til et samfund, hvor børn og unge trives, og at den nødvendige hjælp er tilgængelig for børn og unge, der mistrives.

4. Trivselsalliancen er en bevægelse, som bygger på et samarbejdeom det, vi er enige om.

5. Trivselsalliancen er her for at blive til problemet er løst.

6. Trivselsalliancen samskaber i ligeværdighed med offentlige myndigheder.